Menu:

Adres:

Caroline H. Oljans Weteringdijk 111a 8166KT Emst tel.0578 616425

Caroline Oljans

Reeds in mijn jeugd was ik met veel plezier bezig met vormen, kleuren en muziek.
Mijn ouders hebben mij hierin gesteund. Desondanks leek een kunstopleiding niet de geëigende weg voor mij. Een aantal decennia ben ik dan ook werkzaam geweest als moeder van twee dochters en als mondhygiënist. Dat de geëigende weg voor mij toch in de beeldende kunst lag, bleek langzaamaan tijdens het begaan van die eerste weg.
Ik noem mijzelf graag autodidact in die zin dat ik mijn eigen leraren en opleidingen gevonden en gecomponeerd heb tot een volwaardig scholingstraject. Sinds 1999 ben ik gevestigd als zelfstandig kunstenaar. Daarnaast volg ik momenteel het master traject theologie aan de PThU, locatie Groningen.
Mijn werk heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld en het ontwikkelt zich nog steeds.

Ik word bewogen door mensen om mij heen en mijzelf in het dagelijks leven, dichtbij of veraf. Het innerlijk leven en het maatschappelijk bestaan, ze zijn in al hun facetten en bewegingen, zowel praktisch als cultureel, een rijke bron van inspiratie. Soms is de geschilderde uitwerking 'abstract', soms figuratief. Terugkerende motieven in het werk zijn de mens, de bloem, de kruisvorm en de boom. Ik streef ernaar de volheid van het beleven zoals zich dat voordoet tijdens het schilderproces, sensueel én spiritueel, onbevangen én zelfbewust, genietend én kritisch, zodanig vorm te geven dat de toeschouwer deze kwaliteiten meebeleeft.

Een belangrijk thema in mijn werk was vorig jaar het welzijn van de bomen. De bomen in de wereld hebben het moeilijk. Ze zijn nauwelijks nog in staat om hun taak, opslag van kooldioxide en productie van zuurstof, te volbrengen. Dichtbij huis, in het dorp waar ik woon, zie ik de bomen langzaam maar zeker ongezond worden. Ze lijden onder het vele zout strooien in de winter, onder de vervuilde lucht, onder het gebrek aan voedingsstoffen doordat alle blad voordat het opgenomen kan worden in de grond weggeblazen en opgeruimd wordt, onder de aangedrukte grond waar geen gezonde vegetatie meer kan plaatsvinden, onder verstoorde grondwaterspiegel, onder klimaatverandering. De bomen worden soms incidenteel maar volkomen onnodig gekapt. Vaak worden ze, nog onnodiger, in grote getale verwijderd ten gunste van het gemotoriseerde verkeer. Mensen en bomen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze ademen elkaars lucht. Wanneer het slecht gaat met de bomen, moet het noodzakelijkerwijs ook slechter gaan met de mensen.

De schilderijen die afgelopen jaren van mijn hand ontstaan zijn met als thema ´bomen´, zijn bijna abstracte beelden. Het zijn gemystificeerde bomen, levend in een soort oerwereld. Ze drukken sferen en karakters uit. Zo is er bijvoorbeeld (met een knipoog naar Mozart) de "Koningin van de nacht", sterk en geheimvol. Of een ander (met een wenk naar de bekende roos) de 'New Dawn', teder en zacht in haar stille roze. De verantwoordelijkheid die ook ik als mens heb voor wat 'Schepping' genoemd kan worden, vindt haar beslag o.a. in deze beelden.

Een kleine expositie toont momenteel (zie agenda) 11 werken. Zij zijn te beschouwen als meditaties op de periode die vooraf gaat aan Pasen, de Veertigdagentijd. Opstanding en verlangen zijn de inspiratie geweest voor deze schilderijen die door de jaren heen ontstaan zijn. Kleurrijk en zinnebeeldig symboliseren zij de hoop en het vertrouwen dat na een teruggetrokken tijd de vreugde en het licht weer aantreden: vrijheid, verlossing.